İDARE VE MUHASEBE-İ ASKERİYE NİZAMNAMESİ, İstanbul, Ceride-i Askeriye Matbaası, 1288 [1870]. 14+461 s.