MUNTAZAM ELİFBA-YI OSMANÎ, Selânikli Şevket, İstanbul, Kasbar Matbaası, 1307 [1890]. 47 sayfa.