KOLAY TÜRK ALFABESİ, K. İsmail, İstanbul Kütüphane-i Umumi, 16 sayfa. Özege kataloğunda görülmemektedir.