RESİMLİ ELİFBA, Kıraate Başlangıç ve Amme Cüzü, Mustafa Hamid, İstanbul Kitaphane-i Hilmi Matbaası, 1339 [1923]. 74 + 12 sayfa. Resimli Osmanlıca, Özege’de kataloğunda görülmemektedir.