İZMİR'DEN BURSA'YA HİKÂYELER, MEKTUBLAR VE YUNAN ORDUSUNUN MESULİYETİNE DAİR BİR TEDKİK, Halide Edib [Adıvar] - Yakub Kadri [Karaosmanoğlu] - Falih Rıfkı [Atay] - Mehmed Asım [Us], İstanbul, Akşam - Teşebbüs Matbaası, 1338[1922].55 s.