RUFAA BEY SEYAHATNÂMESİ TERCÜMESİ, Rufaa, (Çeviren: Rüstem Besim). Kahire 1255 (1839), Bulak Matbaası, 259 sayfa.