PARİS'DEN YAZDIKLARIM, Şerafeddin Mağmumi [Bilmen], Kahire 1329 [1913], Matbaatü'l-kibare, (1. Cilt), 301+3 sayfa.