HÂTIRÂT, Hasan Rami Paşa, İstanbul 1324 [1908], Artin Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası , (1. Cilt), 119+1 sayfa.