ŞEYHÜLİSLÂM MERHÛM CELÂLEDDİN EFENDİ HAZRETLERİ'NİN HÂTIRÂT-I SİYÂSİYYESİ, Cemaleddin, İstanbul, M. Hovagimyan Matbaası, 1336 [1920] 71 sayfa