DERVİŞ SÖZLERİ, Tokadîzâde Şekib, İstanbul Şems Matbaası, 48 s.