ESATİZ-İ ELHAN. HOCA ZEKÂİ DEDE EFENDİ Rauf Yekta, İstanbul Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, 1925, (3. Cüz), 123-176 sayfa.