ANKARA TARİHİ - İKİNCİ KISIM: Ankaranın Türkiye eline geçtiği tarihten Mustafa Kemal Paşanın Ankaraya ayak bastığı ilk günlere kadar, Tan Matbaası, İstanbul, 1950. 152 s.