YAZMA ESER - FEVÂİD ÜL FENARİYE Kul Ahmed’in Eseri. 1800’lü yıllar Osmanlı Medreselerinde okutulmuş MANTIK Kitabı