KAVÂİD-İ FARİSİYYE, İZMİR Hafız Nuri Efendi Matbaası, 48 sayfa. Özege kataloğunda görülmemektedir.