NEVSÂL-İ BAHRÎ, İstanbul, Matbaa-i Bahriye, 1325 [1909]. 4+192 s, Bahriye Kulübü tarafından tertib edilmiştir.