335 SENESİ TEMMUZ AYI ZARFINDA KAFKASYA’DA İSLÂMLARA KARŞI İCRA OLUNDUĞU HABER ALINAN ERMENİ MEZÂLİMİ.İstanbul, 1919. Matbaa-i Askeriye, Osmanlı Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Dairesi Neşriyatı, 7 (Türkce) + 8 (Fransızca),