SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE 1321 SENE-İ HİCRİYESİNE MAHSUS. ELLİ DOKUZUNCU DEFA, İstanbul, Alem Matbaası, Ahmed İhsan ve Şürekası, 1319 [1903]. 6+956 s.