BALKAN MUHAREBESİ TEZKERESİ, Bez fabrikasında işçi iken seferberlik dolayısıyla göreve alınmış olan Macit Bey’in terhis belgesi, 1329 (1913) tarihli.