TÜRKİYE ARZİYAT ve MADENİYAT HARİTASI Müellifi Ahmed Melek, Milli Matbaa 65 x 86 cm.