AVRUPA-İ OSMANİ HARİTASI, OSMAN NURİ Mekteb-i Fünun Harbiye-i Şahane Matbaası 1327 (1911) 57 x 82 cm.