NUBİ GRAVÜRÜ
SOUVENIRS D’EGYPTE PAR ALEX. BIDA ET E.
BARBOT
1850 Tarihli
Litho Baskı, Lemercier, Paris
NUBİ: Güney Mısır ve kuzey Sudan bölgesinde Nil
vadisi boyunca uzanan tarihi bir bölge ve yerleşim
yeri olan Nubiya‘da yaşayan Nil-Sahra dilleri konuşan
yerli bir etnik grup.
55 x 38 cm.