OSMANLI KALENDERİ DERVİŞ GRAVÜR
1600 Yılları
35 x 23 cm