BEYKOZ GRAVÜR
Captain William Hyde Parker (1784 – 1854)
Litho Baskı
1850 Yılları
29 x 40 cm.
Tek Baskı (herhangi bir albüm veya kitabın içerisinde yer almadan, müstakil olarak basılmıştır.)
Sanatçının Karadeniz ve Osmanlı ile ilgili bastığı Litho eserlerin benzerleri British Museum’da yer almakta olup
bu eserin kaydına herhangi bir yerde rastlanmamıştır.
Son Derece Nadirdir…