KASTAMONU VİLAYETİ HARİTA KARTPOSTALI
Editör İbrahim Hilmi Kütüphanesi
1900 Başları
14 x 10 cm