BALKANLAR HARİTASI
87 x 62 cm.
48 sayfa kitapçığının da yer aldığı döneminin
cildinde