İSTANBUL PLANI
1895 Tarihli
Malumat Gazetesi Basımı
33 x 47 cm.