İSTANBUL HARİTASI
Hicri 1327 (Miladi 1911) Tarihli
Erkan-ı Harbiye Umumi Matbaası
100 x 108 cm.