İSTANBUL HARİTASI
17. yy Sonu – 18. Yy Başı
20 x 27 cm ebatlarında