İSTANBUL HARİTASI
L'effigie de la ville de Constantinoble selon qu'elle est de nostre temps soubz le Turc
İlk Edisyon Baskısı 1550
Bu 1552 Tarihli Baskısı
Sebastian Münster (1489 – 1552)
30 x 39 cm