Atatürk’ün Edebiyat ve Sanat Anlayışı, Prof. Dr. MELÂHAT ÖZGÜ, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1963, 70 s. Yazarından Bedrettin Tuncel’e ithaflı ve imzalı…