Toprak Uyanırsa?.., Ekmeksizköy Öğretmeninin Hâtıraları, ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR, Remzi Kitabevi, İstanbul, 447 s. Yazarından ithaflı ve imzalı…