ORHAN VELİ’DEN Tiyatro Sanatçısı MÜCAP OFLUOĞLU’na ithaflı ve imzalı kitap. “Dostum Mücap Ofluoğlu’ya, 75 kuruş kitap, 25 kuruş da imzamın değeri, elli bir papel. 30.VI. 1950 ORHAN VELİ (imza) Kitabı kendisi almış. 75 kuruşa da o vermiş. Binaenaleyh bu kitap benim hediyem değildir.
Bununla beraber ben Mücap Ofluoğlu’dan alacaklıyım. Çünkü kitabın değeri, üstünde 75 kuruş yazmasına rağmen, 25 kuruşu geçmez. Benim imzama gelince; değeri milyondur. Bu hesaba göre ben Mücap’tan 1.000.000 - 50 = 1.000.950 alacaklıyım. Hesabı kıt olanlar büyük riyaziyecilere gitsin.
ORHAN VELİ (İmza)”