Dertli Dertli, TAVLUSUN’LU HİCRÂNÎ, Neşreden Mehmet Karaca, İstanbul Zühal Matbaası, 1962, 67 sayfa. Hicrânî, Kayseri’nin Tavlusun köyündendir. Kimliğini bildirmek istemeyen şair, İstanbul’da yaşamaktadır.