Huzur-ı Hilkat’te, ŞEKİP TOKADÎZADE (İzmirli) (1871 – 1932), İstanbul, Marifet Matbaası, 1341 (1925), 54 sayfa. Şairden İzmirli Gazeteci Yazar Bıçakcızade Hakkı Bey’e İthaflı ve İmzalı…