Sultan III. OSMAN BERAT

Sultan III. OSMAN BERAT KASTAMONU’DA BİR CAMİYE GÖREV TAYİN BERATI, 1168 (1755) TARİHLİ, 60 x 25 cm.