TRABZONLU HAFIZ HASAN RÜŞTÜ

HAT LEVHA TRABZONLU HAFIZ HASAN RÜŞTÜ "“Bir kimse değil sırrı kaderden âgâh Mânî de mu’tî de Cenâbı Allah Lâzımsa da esbaba gönül rabtetmem Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah” 1275 Hicri (1858 miladi) tarihli, 36 x 29 cm."