ÇIRÇIRLI ALİ EFENDİ

HAT LEVHA ÇIRÇIRLI ALÎ EFENDİ (ö. 1906) Celi sülüs hat ile ayet “Dualarımızı en güzel şekilde kabul eyle” 1290 Hicri (1873 miladi) tarihli 35 x 29 cm.