HİLYE-İ ŞERİF

HİLYE-İ ŞERÎFE Ketebe ENDERUN-U HÜMAYUN (Saray Mektebi) ŞAKİRTLERİNDEN HALİL, 1284 Hicri (1868 miladi) tarihli, 48 x 34 cm.