HAT LEVHA

HAT LEVHA "Hattat SULTAN ABDÜLMECİD (1823 - 1861) (Ketebehû Mahmud Han Oğlu Abdülmecid) Her kitabın başı “Bismillâhirrahmânirrahim” dir. Resulullah buyurdu ki: “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” (güç ve kuvvet yalnızca Allah’a mahsustur) sözünü çokça zik