SARAY CİLDİ - KİTAP

SARAY CİLTLİ KİTAP "USÛL-İ TEDRİS-İ ARABÎ İsmail Hamiti, Beyrut Matbaa-i Edebiye, 1314 (1897), 165 s. Sultan II. Abdülhamid Tuğralı Ay Yıldızlı ve Osmanlı Devlet Armalı özel saray cildinde. 22,5 x 15,5 cm. "