MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN MİLLİ MÜCADELENİN BAŞINDA FERAGATKÂR KARARINI MİLLETE TEBLİĞ MAKSADIYLA VİLAYETLERE VE MÜSTAKİL MUTASARAFLIKLARA YOLLADIĞI TAMİM. (TIPKI BASIM)

TARİH VESİKALARI Dergisi tarafından Şubat 1942’de TIPKI BASIM OLARAK YAYIMLANMIŞTIR.

“Erzurum
8 Temmuz 1335
Mübarek vatan ve milleti parçalatmak tehlikesinden
kurtarmak ve Yunan ve Ermeni âmâline kurban etmemek için
açılan mücahede-i millîye uğrunda milletle beraber serbest
surette çalışmağa sıfat-ı resmiyye ve askeriyyem artık mânî’
olmağa başladı. Bu gaye-i mukaddese için milletle beraber
nihayete kadar çalışmağa mukaddesatım nâmına söz vermiş
olduğum cihetle pek âşıkı bulunduğum silk-i celîli askerîyyeye
bugün veda’ ve istifa ettim. Bundan sonra gaye-i mukaddese-i
millîyemiz için her türlü fedakârlıkla çalışmak üzere sine-i
millette bir ferd-i mücâhid suretiyle bulunmakta olduğumu
ta’mimen arz ve i’lân eylerim.
M. Kemal”

Starting Bid: 500 TL

Your Maximum Bid: TL

Current Price: TL Losing Winning