Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası antetli,1929 tarihli Doküman