Himaye-i Etfal Cemiyeti,Numune Rozetli 1929 tarihli Döküman