Türk Finans Tarihi

İstanbul Liman Şirketi Osmaniyesi,Nama Muharrer Bir Müessis Hisse Senedi (Muzayedelerimizde ilk kez görülmektedir.)