Türk Finans Tarihi

Hicaz Demiryolları,Hudeyde-Sana Hattı 1911 tarihli Borçlanma Senedi