Türk Finans Tarihi

Anadolu Demiryolları,1922 tarihli Borçlanma Senedi