Türk Finans Tarihi

903 Yılı İki Lisan Osmanlı Borçlanma Senedi