Türk Finans Tarihi

1918 Yılı İki Lisan Osmanlı Borçlanma Senedi