Türk Finans Tarihi

1865 Yılı Üç Lisan Osmanlı Borçlanma Senedi