Türk Tayyare Cemiyeti,50 Kuruş kıymetinde Sadakayı Fitr Bileti